Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing:

 

  1. De Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;
  2. De Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam en Rotterdam onder respectievelijk nummer 177/2000 en 116/2000.
  3. Voor internationaal transport het CMR verdrag.
  4. Voor nationaal transport de AVC-condities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  5. Volledige tekst van de genoemde voorwaarden is opgenomen op onze website: www.heezik.nl.
  6. Afschrift van de voorwaarden en van die, waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zal de Opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.
  7. Wij vinden het van belang u te wijzen op het feit dat conform deze, voor onze bedrijfstak gebruikelijke, condities niet altijd elk schade- of verliesgeval volledig gedekt is. Wij raden u aan om daarvoor in eigen beheer een aanvullende verzekering af te sluiten

 

De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing: