CO2-toeslag leidt tot fors hogere Mautkosten


De eerste aanpassingen aan de Maut (Duitse tolheffing) zijn sinds 1 december 2023 ingevoerd, in lijn met de wetswijzigingen van de Duitse regering in de herfst van 2023. De toevoeging van de CO₂-toeslag leid tot een forse verhoging, die in sommige gevallen bijna kan resulteren in een verdubbeling van de tolkosten.

Maut is de Duitse term voor tol. In Duitsland betaal je Maut voor het gebruik van autosnelwegen (de Autobahn) en secundaire wegen (Bundesstrassen). De Maut wordt berekend op basis van de afgelegde afstand op het tolplichtige traject en een toltarief in cent/kilometer. Het toltarief is afhankelijk van de milieuklasse, gewichtsklasse en aantal assen. Onderstaand vindt u de drie belangrijkste wijzigingen die in de herfst van 2023 zijn goedgekeurd door de Duitse overheid.

Toevoeging CO₂-toeslag
De grootste verandering is de toevoeging van een CO₂-toeslag van ongeveer 200 euro per ton CO₂. In de praktijk resulteert dit in 15,8 cent bovenop het oude toltarief van 19 cent voor een zwaar Euro-6 voertuig. De Maut gaat hierdoor van 19 naar 34,8 cent/kilometer.

Nieuw tariefkenmerk: CO₂-emissieklasse
De CO₂-emissieklasse is vanaf 1 december 2023 ingevoerd als nieuw tariefkenmerk. Dit betekent dat het toltarief per kilometer nu afhangt van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) die een voertuig uitstoot. Hierdoor zijn er meerdere schalen binnen de Euro-6 milieuklasse. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op een voor de hele EU geldende regeling.

Nieuw uitgangspunt toewijzen gewichtsklasse
De gewichtsklasse wordt vanaf 1 december 2023 toegewezen middels de technische toelaatbare maximum massa:
– Voorheen was het toegelaten totaalgewicht doorslaggevend (veld F.2 van het kentekenbewijs).
– Vanaf 1 december 2023 is de technisch toelaatbare maximum massa doorslaggevend (veld F.1 van het kentekenbewijs).

Wat veranderd er concreet?
Situatie tot en met 30 november 2023
– Tolplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa (F.2) van >7500 kg.
– Toltarief afhankelijk van milieuklasse, gewichtsklasse en aantal assen.

Vanaf 1 december 2023
– Tolplicht voor voertuigen met een technische maximum massa (F.1) van >7500 kg.
– Toltarief afhankelijk van milieuklasse, gewichtsklasse, aantal assen en CO₂-emissieklasse.
– Toevoeging van een CO2-toeslag.
– Partikelfilterklassen zijn niet langer van toepassing.

Vanaf 1 juli 2024
– Voertuigen met een technische maximum massa (F.1) van >3500 kg worden tolplichtig.
– De vrijstelling van tol voor emissievrije voertuigen wordt gewijzigd.

C. van Heezik
De Maut wijzigingen zullen impact hebben op onze kosten en daarmee tarieven voor onze klanten. Wij zullen onze klanten zo snel mogelijk informeren over de gevolgen van de kostenstijging.