CO2-toeslag leidt tot fors hogere Mautkosten


De eerste aanpassingen aan de Maut (Duitse tolheffing) zijn sinds 1 december 2023 ingevoerd, in lijn met de wetswijzigingen van de Duitse regering in de herfst van 2023. De toevoeging van de CO₂-toeslag leidt tot een forse verhoging, die in sommige gevallen bijna kan resulteren in een verdubbeling van de tolkosten.

Maut is de Duitse term voor tol. In Duitsland betaal je Maut voor het gebruik van autosnelwegen (de Autobahn) en secundaire wegen (Bundesstrassen). De Maut wordt berekend op basis van de afgelegde afstand op het tolplichtige traject en een toltarief in cent/kilometer. Het toltarief is afhankelijk van de milieuklasse, gewichtsklasse en aantal assen. Onderstaand vindt u de drie belangrijkste wijzigingen die in de herfst van 2023 zijn goedgekeurd door de Duitse overheid.

Toevoeging CO₂-toeslag
De grootste verandering is de toevoeging van een CO₂-toeslag van ongeveer 200 euro per ton CO₂. In de praktijk resulteert dit in toevoeging van 15,8 cent aan het oude toltarief van 19 cent voor een zwaar Euro-6 voertuig. De Maut gaat hierdoor van 19 naar 34,8 cent/kilometer.

Nieuw tariefkenmerk: CO₂-emissieklasse
Vanaf 1 december 2023 is de CO₂-emissieklasse ingevoerd als nieuw tariefkenmerk. Dit betekent dat het toltarief per kilometer nu afhangt van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) die een voertuig uitstoot. Hierdoor zijn er meerdere schalen binnen de Euro-6 milieuklasse. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op een voor de hele EU geldende regeling.

Nieuw uitgangspunt toewijzen gewichtsklasse
De gewichtsklasse wordt vanaf 1 december 2023 toegewezen middels de technische toelaatbare maximum massa:
– Voorheen was het toegelaten totaalgewicht doorslaggevend (veld F.2 van het kentekenbewijs).
– Vanaf 1 december 2023 is de technisch toelaatbare maximum massa doorslaggevend (veld F.1 van het kentekenbewijs).

Wat verandert er concreet?
Situatie tot en met 30 november 2023
– Tolplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa (F.2) van >7500 kg.
– Toltarief afhankelijk van milieuklasse, gewichtsklasse en aantal assen.

Vanaf 1 december 2023
– Tolplicht voor voertuigen met een technische maximum massa (F.1) van >7500 kg.
– Toltarief afhankelijk van milieuklasse, gewichtsklasse, aantal assen en CO₂-emissieklasse.
– Toevoeging van een CO2-toeslag.
– Partikelfilterklassen zijn niet langer van toepassing.

Vanaf 1 juli 2024
– Voertuigen met een technische maximum massa (F.1) van >3500 kg worden tolplichtig.
– De vrijstelling van tol voor emissievrije voertuigen wordt gewijzigd.

C. van Heezik
Bij C. van Heezik begrijpen we dat de Maut-wijzigingen invloed zullen hebben op onze kosten uiteindelijk de tarieven van onze klanten. Wij proberen onze CO₂-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren door met (Bio-)LNG, Twin-trailers en LZV’s te rijden. Op deze manier reduceren wij onze impact op het milieu en heeft u als klant lagere Mautkosten per eenheid dan met regulier transport.

Wij erkennen het belang van de bescherming van het milieu en de vermindering van de ecologische voetafdruk. We werken actief aan het minimaliseren van de impact op het milieu door te investeren in groene technologieën en duurzame praktijken toe te passen. Door samen te werken met onze klanten en partners kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig logistiek ecosysteem dat duurzaam, innovatief en mensgericht is.   

Benieuwd naar wat C. van Heezik voor u kan betekenen of heeft u een vraag? Neem dan contact op via onze contactpagina!