Duurzaamheid in wegtransport: een blik op de brandstofopties

De logistieke sector moet de CO₂-uitstoot vóór 2050 met minimaal 90% verminderen. Een immense uitdaging, gezien de CO₂-uitstoot in minder dan 30 jaar richting 0 moet. Brandstofopties in het wegtransport spelen hierin een grote rol. In deze blog worden de belangrijkste fossiele, hernieuwbare en emissievrije brandstofopties met hun voor- en nadelen besproken.
CO₂-reductie vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Ook de logistieke sector wordt hier steeds meer mee geconfronteerd. Bij CO₂-uitstoot zullen veel mensen denken aan fossiele brandstoffen in het wegtransport. Vrachtwagens hebben een slecht imago omdat er vaak wordt gedacht aan vervuilende dieselmotoren. Er spelen meer factoren zoals efficiëntie in de ketenlogistiek (minder kilometers), rijgedrag en duurzaam logistiek vastgoed; maar deze worden in dit artikel achterwege gelaten.

De transportsector beweegt momenteel van fossiele brandstof naar schone, duurzame energie. Uiteindelijk moet er een volledige overgang plaatsvinden naar zero-emissie wegtransport, zowel voor zware vrachtwagens als bestelauto’s. Er zijn veel vragen over de haalbaarheid hiervan, vooral over de termijn waarop dit moet gebeuren. Het is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen en laad-/tankinfrastructuur, zoals de capaciteit op het stroomnet.

De verwachting is dat in 2025 ca. 30 grote Nederlandse steden emissievrije zones zullen introduceren, waar enkel emissievrije vrachtwagens zijn toegestaan. Voornamelijk elektrische vrachtwagens zullen daar een belangrijke rol in gaan spelen. Maar er zijn ook andere brandstofopties. Hieronder worden de belangrijkste fossiele, hernieuwbare en emissievrije brandstoffen behandeld.

Diesel
Diesel is al een eeuw lang de maatstaf in het wegtransport en daarmee de meest bekende fossiele brandstof. Ondanks de opkomst van alternatieve brandstoffen de afgelopen jaren blijft diesel een essentiële speler in het zware wegtransport. Door geavanceerde dieseltechnologieën is de CO₂-uitstoot van Euro6-voertuigen 97% minder dan die van oude Euro1-voertuigen. Ondanks dat diesel wordt gezien als zeer vervuilende brandstof, is het nog steeds het referentiekader voor het wegtransport.

Sterke punten:
– Gevestigde technologie (beschikbaarheid en infrastructuur)
– Constante verbeteringen in efficiëntie
– Grote actieradius

Zwakke punten:
– Fossiele brandstof
– Hoge CO₂-uitstoot

LNG
Liquefied Natural Gas (LNG) is vloeibaar gemaakt aardgas. LNG stoot minder CO₂ uit dan diesel en wordt gezien als de schoonste fossiele brandstof. Door de hoge energiedichtheid van LNG is het ook uitermate geschikt voor langeafstandstransport. LNG is de voorloper van Bio-LNG, die later aan bod komt.

Sterke punten:
– Tot 20% minder CO₂-uitstoot (vs. Euro6)
– Tot 95% minder fijnstofuitstoot (vs. Euro6)
– Tot 80% minder stikstofuitstoot (vs. Euro6)
– Tot 75% stiller (vs. Euro6)
– Grote actieradius
– Overstap naar Bio-LNG

Zwakke punten:
– Fossiele brandstof
– CO₂-uitstoot
– Aanschafprijs LNG-vrachtwagen

HVO
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), een synthetische dieselvariant afgeleid van plantaardige oliën of dierlijke vetten, staat bekend om zijn lage CO₂-uitstoot. In de volksmond wordt het ook wel gezien als biologische diesel. Veel nieuwe dieselvrachtwagens zijn in staat om zonder aanpassingen HVO als brandstof te gebruiken.

Sterke punten:
– Tot 85% minder CO₂-uitstoot
– Tot 33% minder fijnstofuitstoot (vs. Euro6)
– Tot 9% minder stikstofuitstoot (vs. Euro6)
– Grote actieradius
– Compatibiliteit met diesel-infrastructuur
– Mengen met diesel tot gewenst percentage

Zwakke punten:
– Beschikbaarheid van grondstoffen
– Productiekosten
– CO₂-uitstoot (ondanks laag)

Bio-LNG
Bio-LNG is de biologische variant van LNG. Het is gemaakt van gas afkomstig uit organisch materiaal zoals plantaardige resten, slib of mest. Doordat het wordt geproduceerd vanuit afval draagt het bij aan een circulaire economie. Bio-LNG heeft dezelfde eigenschappen als normale LNG en kan zonder aanpassingen worden gebruikt in LNG-voertuigen.

Sterke punten:
– Tot 99,8% minder CO₂-uitstoot (vs. Euro6)
– Tot 95% minder fijnstofuitstoot (vs. Euro6)
– Tot 80% minder stikstofuitstoot (vs. Euro6)
– Tot 75% stiller (vs. Euro6)
– Grote actieradius
– Compatibiliteit met LNG-infrastructuur
– Mengen met LNG tot gewenst percentage

Zwakke punten:
– CO₂-uitstoot (ondanks zeer laag)
– Aanschafprijs LNG-vrachtwagen

Waterstof
Waterstof wordt gezien als de brandstof van de toekomst. Het wordt toegepast in een brandstofcel waar waterstof en zuurstof worden gecombineerd om elektriciteit op te wekken. Vrachtwagens met brandstofcellen zijn vooral geschikt voor opdrachten die veel energie vragen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen, en er zijn twijfels of er in de toekomst voldoende groene waterstof beschikbaar zal zijn voor het wegtransport. Momenteel wordt 95% van alle waterstof geproduceerd met fossiele brandstoffen.

Sterke punten:
– Geen CO₂-uitstoot, enkel waterdamp
– Stil
– Grote actieradius

Zwakke punten:
– Zeer hoge productie-/energiekosten
– Beschikbaarheid van groene waterstof
– Infrastructuur
– Zeer hoge aanschafprijs waterstof vrachtwagen

Elektrisch
Elektrische vrachtwagens staan centraal in de transitie naar emissievrij transport. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten hier dan ook vol op in. Elektrische vrachtwagens hebben geen uitstoot en zijn stil. De actieradius is beperkt, en er zijn grote problemen met de capaciteit op het stroomnet. Desondanks wordt verwacht dat vanaf 2040 nagenoeg alle nieuwe vrachtwagens elektrisch zullen zijn.

Sterke punten:
– Geen CO₂-uitstoot
– Stil
– Zeer veel investeringen vanuit de overheid

Zwakke punten:
– Beperkte actieradius
– Beschikbaarheid infrastructuur/netcapaciteit
– Hoge aanschafprijs elektrische vrachtwagen

Toekomstvisie brandstofopties
We geloven in een duurzaam logistiek ecosysteem waarin meerdere duurzame brandstofopties een bijdrage leveren. Het afgelopen decennium hebben we ingezet op LNG-vrachtwagens die zorgen voor minder CO₂-uitstoot, verbeterde luchtkwaliteit, een lager geluidsniveau, en tegelijkertijd een grote actieradius. We zien LNG momenteel als sterke optie in de duurzame brandstofmix van het wegtransport.

Kijkend naar de korte- en middellange termijn, geloven we dat Bio-LNG een prominente rol kan spelen in de duurzame brandstofmix. Mede door de grote actieradius is Bio-LNG uitermate geschikt voor langeafstand wegtransport; een toepassing waarvoor emissievrije vrachtwagens op het moment ongeschikt zijn.

We zien dat emissievrije vrachtwagens momenteel veel uitdagingen met zich meebrengen; voornamelijk op het gebied van laadinfrastructuur, door beperkingen in het elektriciteitsnet. Ondanks de beperkingen zien we op de langetermijn toekomst in een emissievrije transportsector. We geloven dat elektrische vrachtwagens de norm worden en houden de ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten.

C. van Heezik
Bij C. van Heezik begrijpen we dat duurzaamheid verder gaat dan de keuze voor brandstof alleen. Wij proberen onze CO₂-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren door routes te optimaliseren, efficiënt te beladen, en het verminderen van lege kilometers. Daarbij rijden we met groupage transport, Twin-trailers en LZV’s om zo min mogelijk voertuigbewegingen te realiseren.

We werken actief aan het minimaliseren van de impact op het milieu door te investeren in groene technologieën en duurzame praktijken toe te passen. Door samen te werken met onze klanten en partners kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig logistiek ecosysteem dat duurzaam, innovatief, en mensgericht is.

In een vervolg op deze blog hebben we ons verdiept in de wereld van (Bio-)LNG, die hier is te lezen. Ondertussen benieuwd naar wat C. van Heezik voor u kan betekenen of heeft u een vraag? Neem dan contact op via onze contactpagina!