LNG en Bio-LNG: cruciaal in energietransitie

Welkom bij onze verkenning van LNG (vloeibaar aardgas) en het veelbelovende Bio-LNG. Als toegewijd logistiek dienstverlener zien we de potentie van (Bio-)LNG op het gebied van duurzaamheid. In deze blog nemen we je mee door de geschiedenis van LNG, ontdekken we de toepassingen en duiken we in de opkomst van het groenere alternatief, Bio-LNG. Samen zullen we ontdekken waarom deze brandstoffen zullen bijdragen aan de toekomst van duurzaam transport en een groenere wereld.

LNG is Liquified Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas. Het wordt gemaakt door aardgas te koelen naar -162°C waarna het vloeibaar wordt. Eenmaal vloeibaar is LNG maar liefst 600 keer kleiner dan gewoon aardgas. Dat maakt dat je er gemakkelijk veel van kunt vervoeren en opslaan. Het mooie aan LNG is dat het overal ter wereld vandaan kan komen. Er is dus geen afhankelijkheid van een klein aantal landen. Op dit moment komt LNG uit gebieden waar grote hoeveelheden aardgas zijn ontdekt, zoals het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Geschiedenis van LNG
LNG, als brandstof, heeft zijn wortels diep verankerd in de jaren 60. Vanaf dat moment is het gestaag geëvolueerd en heeft het zijn aanwezigheid gevestigd in verschillende sectoren, waaronder de scheepvaart en industrie. Vloeibaar aardgas was de ideale uitkomst voor industriële bedrijven die geen gasaansluiting hadden.

Recente ontwikkelingen
Tot voorheen was LNG een relatief kleine factor in de energiemix, gebruikt voor voornamelijk elektriciteitsopwekking en brandstof in transport. Echter is er vanuit het Westen, door de oorlog in Oekraïne, een toenemende wens om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Daardoor wordt er momenteel veel LNG geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten, Australië en Qatar om de Nederlandse huishoudens warm te houden.

LNG in wegtransport
In een eerdere blog keken we al naar de verschillende brandstofopties voor duurzaam wegtransport. Vandaag staat de blik specifiek gericht op LNG. Vloeibaar aardgas voor vrachtwagens is geen nieuwkomer; de eerste Nederlandse LNG-vrachtwagens vinden hun oorsprong rond 2010. De voordelen van LNG zijn duidelijk.

Ten opzichte van traditionele dieselbrandstof bieden LNG-vrachtwagens een significante vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen: tot 20% minder CO₂-uitstoot, tot 95% minder fijnstof uitstoot en tot 80% minder stikstof uitstoot. Daarbij hebben LNG-vrachtwagens een concurrerende actieradius van wel 1600 kilometer en zijn tot wel 75% stiller, waardoor ze geschikt zijn voor internationaal transport of nachtelijke distributie in stedelijke gebieden.

In vergelijking met elektrische vrachtwagens hebben LNG-vrachtwagens het voordeel van een gevestigde infrastructuur. Het opladen van elektrische vrachtwagens kan logistieke uitdagingen met zich meebrengen, terwijl LNG-vrachtwagens gebruik kunnen maken van bestaande tankstations en distributienetwerken. Deze gevestigde infrastructuur, gecombineerd met een (veel) grotere actieradius maken LNG-vrachtwagens onmisbaar in duurzaam lange afstand wegtransport. Daarnaast zijn LNG-vrachtwagens momenteel kosten effectiever dan hun elektrische tegenhangers, hoewel de kostenbalans verschuift naarmate technologieën verder evolueren.

Opkomst van Bio-LNG
De zoektocht naar schonere alternatieven brengt ons bij Bio-LNG, een biologische variant die de duurzaamheid van LNG naar een hoger niveau tilt. Bio-LNG wordt geproduceerd uit organisch afval, zoals landbouw- en voedselresten, en biedt een circulaire oplossing voor emissievermindering. Deze opkomende brandstof wordt momenteel toegepast in transport en industrie, met veelbelovende resultaten.

Bio-LNG in wegtransport
Specifiek in wegtransport speelt Bio-LNG een cruciale rol bij het verminderen van de ecologische voetafdruk. De voordelen van Bio-LNG liggen in de grote actieradius en zijn vermogen om broeikasgasemissies drastisch te verminderen, omdat het grotendeels koolstof neutraal is. Het gebruik van organisch afval als grondstof draagt ook bij aan afvalvermindering en bevordert een duurzame kringloopeconomie.

Bio-LNG fungeert als een brug tussen de huidige LNG-technologieën en een toekomst met meer hernieuwbare energiebronnen. Het biedt een antwoord op de vraag naar een duurzame brandstofmix door de voordelen van LNG te combineren met de milieuvriendelijke kenmerken van biobrandstoffen. Dit kan resulteren in een CO₂-uitstoot vermindering van wel 99,8% tegenover een diesel vrachtwagen.

Toekomstvisie
Naast het belichten van de voordelen van (Bio-)LNG, werpen we een blik op de toekomst van duurzaam transport. Waarom denken wij dat Bio-LNG onmisbaar is in de duurzame brandstofmix? Het uitgangspunt is uiteraard een volledige overgang naar klimaatneutrale, zero emissie vrachtwagens. Echter benadrukken de problemen van het stroomnet de bijna onmogelijke opgave voor de energiesector en de noodzaak van diversificatie in alternatieve brandstoffen. Zolang zero emissie nog niet volledig kan worden toegepast, zou de transportsector zo veel mogelijk op hernieuwbare energie moeten rijden. In een wereld waar de vraag naar duurzaam transport blijft groeien, biedt Bio-LNG een praktisch en schaalbaar alternatief.

De Nederlandse overheid speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel lijkt er vooral sprake van signaalpolitiek door enkelzijdig in te zetten op emissievrij wegtransport, terwijl een volledige overgang de komende 10 jaar onmogelijk is. Door te investeren in de ontwikkeling van Bio-LNG kunnen we een evenwicht bereiken tussen milieubehoud en economische groei. Stimulering voor het gebruik van hernieuwbare brandstof is mogelijk door bijvoorbeeld korting op de accijns, aanschafsubsidies of een lager tarief op de in 2026 geplande vrachtwagenheffing (vergelijkbaar met de CO₂-toeslag in Duitsland).

C. van Heezik
Bij C. van Heezik staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij geloven in een toekomst waar hernieuwbare brandstoffen zoals Bio-LNG een belangrijke rol spelen in de duurzame brandstofmix, bij toepassingen waarvoor emissievrije vrachtwagens nog niet geschikt zijn. Wij investeren daarom in (Bio-)LNG-vrachtwagens, Twin-trailers (dubbeldek-trailers) en groupage transport om de ecologische impact van onszelf en onze klanten zo veel mogelijk te beperken.

Benieuwd naar hoe wij uw transport duurzaam kunnen verzorgen met LNG, een blend van zowel LNG en Bio-LNG of 100% Bio-LNG? Neem dan contact op via onze contactpagina!